Stánky shagya arabského hřebce Al Kasham

Tyto stánky byly vytvořeny pro prezentaci plemene shagya arab a jeho jednoho z mnoha zástupců Al Kashama

Výkonnostní zkoušky

Zkoušky výkonnosti hřebců plemene Shagya - arab
Účast
Zkouškám výkonnosti se podrobují hřebci s podmíněnou licencí na 2 roky, nejméně 6letí v roce zkoušky
Organizuje
Svaz chovatelů Shagya - araba ČR
Úhrada
Na náklady majitele hřebce
Místo a termín zkoušek
určuje RPK Svazu chovatelů Shagya - araba
Požadavky
1. Při zkoušce výkonnnosti se hodnotí původ, typ, zevnějšek s přihlédnutím k hodnocení při základním výběru
2. Příježděnost a mechanika pohybu
3. Skokové zkoušky
4. Terénní zkouška
5. Kondiční test
ad 1.
Typ - podle chovného cíle plemene Shagya - arab
Zevnějšek - hlava, krk, hřbet, záď - tělesné lidine
Fundament
ad 2.
Jezditelnost a mechanika pohybu. Místo drezurní obdelník 20 x 60 m. Hřebci se představují s vlastním jezdcem a následnovně se zkušeným nezávislým jezdcem. Kůň absolvuje na jízdárně čtenou úlohu, která odpovídá výkonnostnímu typu plemene, přibližně na úrovni "Z" drezúry. Koně jsou na uzdečkách bez pomocných otěží, jezdci bez ostruh, s bičíkem.
Posuzují se základní chody koně, uvolněnost, rovnováha, ohebnost, přilnutí, přijímání pomůcek, způsob pohybu a celkový dojem.
ad 3.
Skokové zkoušky
a) Skok ve volnosti - postupová gymnastická řada. Místo - nejvhodnější krytá jízdárna 3 překáýky se skokovou uličkou. První jako vskok do kombinace cca 40 - 50 cm, druhá stationáta o výšce 60 - 70 cm a třetí oxer 10 cm. Odskoková bariéra se povoluje.
b) Parkúr - skok se zkušebním jezdcem na ohraničené ploše 40 x 80 m s počtem 8 umělých překážek, výška 80 cm. Posuzuje se způsobilost skákání,. ochota ke skákání, příježděnost, pozornost koně. Čas se hodnotí.
ad 4.
Terenní zkouška - se absolvuje na trati 3000 m dlouhé, rychlost 400 m/min. Počet pevných překážek, o výšce 70 cm a šíře max. 80 cm. Posuzuje se: chyby na překážkách, prostornost a způsob pohybu ve cvalu, způsob skákání. Čas se nehodnotí.
ad 5.
Kondiční test - na závěr zkoušky se podrobí hřebci veterinární kontrole. Distanční jízda - požaduje se, aby každý hřebec absolvoval jednu vytrvalostní jízdu, minimálně o délce trati 39 km a to v období mezi 5. a 6. rokem stáří nebo v období do půl roku po absolvované výkonnostní zkoušce. V obou případech předloží majitel hřebce potvrzení o absolvování vytrvalostní jízdy, vystavené pořadatelem soutěže. Umístění se nehodnotí, kůň však nesmí být diskvalifikován.
Všeobecně
  • Pokud jde o hřebce, kteří ještě nemají udělený výběr k plemenitbě, je třeba rozhodnout o jeho akceptování do chovu plemene Shagya - arab. Výběr se uděluje po absolvování výkonnostní zkoušky.
  • Zkouška se absolvuje v průběhu dvou dnů.
  • Zkouška může být nahrazena:
    1. Staničním 100denním testem
    2. Na základě výkonnosti v disciplínách organizovaných FEI a ČJF
Komise při výkonnostních zkouškách je 5členná.
Stupnice 1 - 10. Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky.
Hodnotí se:
- Typ a pohlavní výraz
- Zevnějšek - telesné linie
- Fundament
- Celková stavba těla
- Jezditelnost
- Krok
- Klus
- Cval
- Skok ve volnosti
- Skoková zkouška - parkúr
- Terénní zkouška
Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplíně obdržet hodnocení pod 5 bodů.
Zkoušky jsou pro hřebce zařazované počínaje rokem 1999 povinné.
Úspěšně absolvované výkonnostní zkoušky zahraničních hřebců, včetně z Národného žrebčíéna v Topoĺčiankcáh, může po akceptování hřebce RPK Shagya - araba ČR přiznat.
 

Základní zkoušky výkonnosti klisen Shagya - arab (pod sedlem)
 
Účast
Klisny nejméně čtyřleté v roce zkoušky
Organizuje
Svaz chovatelů Shagya - araba ČR
Úhrada
Na náklady majitele
Místo a termín zkoušek
určuje RPK Svazu chovatelů Shagya - araba
Požadavky
a. Skok ve volnosti 90 - 100 - 110 cm
b. Jízdárna - drezúra
Jezdí se na povel, hodnotí se celkové provedení a pohyb na třech chodech.
c. Kavaletová řada
d. Postupová řada
Při zkouškách je nářízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší jak 75 cm. Jezdce dodá majitel koně.
Hodnotí tříčlenná komise.
Hodnocení tři známky:
1. mechanika pohybu (koef. 0,4)
2. vrozené schopnosti - ochota (koef. 0,4)
3. jezdecká připravenost ke zkoušce (koef. 0,2)
Stupnice 1 - 10. Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Výsledek zkoušky se vypočte z průměru bodového hodnocení všech členů komise v jednotlivých částech, vynásobením koeficienty a součtem těchto podílů.
Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplíně obdržet hodnocení pod 5 bodů. Zkoušky výkonnosti klisen nejsou povinné. Slouží ke zvýšení chovné hodnoty koně se záznamem v HPK.
 
Drezúrní úloha pro zkoušku sedlem
A
vjezd, krok
F - H
prodloužit (lehký)
X
stát, pozdrav, krok
C
pracovní klus (vysedět)
kruh průměr 20 metrů
C
na levou ruku
C
krátký cval
H - F
změnit směr
K - H
prodloužit
A
lehký klus
B
pracovní klus
M - K
prodloužit
A
krok
A
pracovní klus (vysedět)
kruh průměr 20 metrů
E
obrat vpravo
A
krátký cval
X
stát (6 sekund), krokem
H - K
prodloužit
B
obrab vlevo
A
pracovní klus (vysedět)
C
stát (6 sekund)
Odjezd v A na velký obdélník, klus lehký na levou ruku. Kavaletové řady dvakrát přes řadu B pak ihned na řadu C třikrát. Při úpravě klus na velkém obdélníku.
Krok - vjezd v A, X - stát - pozdrav, odjezd v A na volné otěži.
rozměry překážek v cm
1) 90/80
2) 100/80
3) 90 - 105/100
 

Zkoušky výkonnosti klisen Shagya - arab (v zápřeží)
Účast
Klisny nejméně čtyřleté v roce zkoušky. Ve dvojspřeží může být druhým koněm starší kůň - učitel.
Organizuje
Svaz chovatelů Shagya - araba ČR
Úhrada
Na náklady majitele
Místo a termín zkoušek
určuje RPK Svazu chovatelů Shagya - araba
Požadavky
1. Příježděnost a mechanika pohybu
2. Schopnost a ochota - ovladatelnost
3. Zkouška v tahu - připravenost
ad 1.
Příježděnost a mechanika pohybu - drezurní obdélník 40 x 100 m (40 x 80 m)
Drezúrní úloha čtená.
Koně jsou postrojováni v liovolných postrojích, které jsou v odpovídajícím stavu (pevnost - čistota - ošetření). Uzdění vhodné pro mladé koně. Bandáže ani pomocné otěže nejsou povoleny. Koně jsou zapřaženi ve voze (kočáře) na loukoťových kolech nebo pnemumatikách, vybaveném alespoň jedou brzdou. Pro jednospřeží musí být vůz vybaven dvěma ojkami, může být jednoosý.
Jezdec po celou dobu trvání VZ má v ruce bič (mimo stání). Na hlavě má pokrývku, dále rukavice a přikrývku. Posádku dále tvoří spolujezdec (ve všech částech VZ), případně čtenář. Oba jsou korektně a stylově oblečeni, včetně pokrývky hlavy.
Hodnotí se
- základní chody - prostornost a pravidelnost
- uvolněnost - rovnováha, přímost
- ohebnost, přilnutí
- způsob pohybu a celkový dojem
ad 2.
Ovladatelnost - kolbiště minimálně 40 x 60 m. Trať vytyčena devíti brankami vozatajského parkúru (kužele) o vnitřní šířce 2,5 m. Předepsaným chodem je klus.
Hodnotí se
- ochota k práci
- přiježděnost, přijímání pomůcek
- způsob absolvování, čas se nehodnotí
ad 3.
Zkouška spolehlivosti v tahu na přímé dráze o délce 100 m. Dvě zastavení do klidu min. 5 sekund. Znovu zabrání - vše v kroku. Místa jsou označena. Posádku tvoří u dvojspřeží minimálně čtyři osoby a u jednospřeží dvě osoby. Spolujezdec může spřežení doprovázet pěšky (min. 1,5 m od koně) a v okamžiku stání držet koně u hlavy.
Hodnotí se:
- ochota k práci
- plynulost a přímost zabrání
- psychická připravenost koní
Hodnotí tříčlenná komise.
Hodnocení tři známky:
1. mechanika pohybu (koef. 0,4)
2. schopnost - ochota (koef. 0,4)
3. připravenost (koef. 0,2)
Stupnice 1 - 10. Průměr všech známek hodnotitelů je výsledkem zkoušky. Výsledek zkoušky se vypočte z průměru bodového hodnocení všech členů komise v jednotlivých částech, vynásobením koeficienty a součtem těchto podílů.
Zkoušky úspěšně absolvuje kůň s celkovým hodnocením 6,1 bodů a výše, přičemž nesmí v jednotlivé disciplíně obdržet hodnocení pod 5 bodů. Zkoušky nejsou povinné. Slouží ke zvýšení chovné hodnoty koně se záznamem v HPK.
 
Žádné komentáře
 
Snad vám stránky pomohly více poznat tohle plemeno.