Stánky shagya arabského hřebce Al Kasham

Tyto stánky byly vytvořeny pro prezentaci plemene shagya arab a jeho jednoho z mnoha zástupců Al Kashama

O plemeni

Něco málo o vzniku
Arabský kůň, historie chovu a kmeny

AR 1/1 , OR 1/1


Arabský plnokrevník je nejvýznamnější představitel teplokrevných plemen. Zúčastnil se ve velké míře na zlepšování a zušlechťování skoro všech teplokrevných a také některých chladnokrevných plemen koní.
Arab a ostatní orientální (východní) koně mají společného předka, a to tzv.tarpana.
Byl to divoký kůň,myší barvy, vysoký asi 130-155cm, který původně žil na jihoruských stepích okolo Černého a Kaspického moře a na východ až k Aralskému jezeru.
Ze starověku se o koních v Arábii neuchovali žádné písemné záznamy. První důležitá zmínka o koních v Arábii pochází z roku 350 z časů císaře Konstantina, který daroval vládci Arábie Kapadocké koně. Asi VII.stol. se arabský kůň začal chovat ve větším rozsahu. Hlavní zásluhu na tom má Mohamed, který pochopil jak velký význam má kůň, při řízení jeho nauky a moci. Mohamed vydal osobitné předpisy o chovu a ošetřování koní.
Čistokrevné arabské koně se jmenují arabi ostatní se nazývají šimali nebo kadiš. Neušlechtilejším typem arabských koní jsou koně rodu Koheilan. Arabi odvozují původ svých nejušlechtilejších koní od pěti kobyl proroka Mohameda, který r.622 utíkal se svými 100 koňmi z Mekky do Mediny. Při tomto útěku přežilo údajně jen 5 klisen, které projevili mimořádnou vytrvalost.
V následujících desetiletích vzniklo z těchto 5-ti klisen asi 15 arabských variet, které se skládají přibližně ze 100 rodin.
Nejvýznamnější rodiny jsou- Koheilan
                                                    Siglavi
                                                    O´Baian          ALKHAMSA ( všech pět )
                                                    Hamdani
                                                    Hadban,

Které představují nejkvalitnější třídu arabských plnokrevníku s těmito vlastnostmi:
Koheilan-jsou nejušlechtilejší podle původů
Siglavi-vynikají vzhledem a raností
O´Baian-jsou také velmi vzhlední, ale mohutnější a později dospívají
Hamadan-jsou mohutní, menšího temperamentu a velmi vytrvalí
Hadban-jsou mohutní a přitom rychlí
Zajímavý je způsob chovu arabských koní. Hlavní důraz se klade na to, aby se hříbata už od začátku navykali na dobré a zlé podmínky. Při tom konstitučně slabé hříbata hynou už v mladosti. Ty, které zůstanou, se stávají odolnými a silnými jedinci, lehko se přizpůsobující nejtvrdším podmínkám. Mimořádná starostlivost se věnuje klisnám. Arabi kladou větší důraz na jejich ušlechtilý původ, než na výkonnost, obratnost, rychlost a krásu. Hodnotí je víc než hřebce. Odůvodňuje se to tím, že kobyla je plodnější, že se skoro každoročně ohřebí, z čehož má chovatel užitek. Hřebci však bývají neklidní, hůř snášejí hlad, žízeň, nesmí se kastrovat a poplatky za připouštění jsou podle tamějších vžitých zvyků téměř nepatrné.Odstav je velmi časný,už ve 2 měsících.Hříbata se přikrmují velbloudím mlékem.S výcvikem mladých koní se začíná už ve věku 18-ti měsíců a jezdí na nich obyčejně děti. Ve věku 30-ti měsíců se koně sedlají dospělými jezdci, kteří je cvičí ve cvalu, ve skákaní a v různých jezdeckých výkonech potřebných pro vojenské cíle. Koně se krmí ječmenem, kukuřicí, datlemi, míň senem a pastvou.

Arabský plnokrevník je velmi vzhledný kůň, který vyniká i dobrými užitkovými vlastnostmi. Je poměrně menší asi 150-160cm vysoký, čtvercového rámce, mají souladnou tělesnou stavbu a je velmi ušlechtilý. Má nápadnou hlavu-suchou, malou, se širokým čelem, s velkýma,jasnýma a živýma očima, s malýma pohyblivýma ušima. Nosní kost je pod čele mírně prohnuta, proto hovoříme o štičí hlavě. Nozdry mají jemné a neširoko otevřené. Krk je dlouhý, široký, vysoko nasazený a dost často obrácený (jelení krk). Kohoutek je dost výrazný, hřbet je pevný a krátký, bedra jsou dobře vázané, kratší, široké a pevné.Hrudník je dost hluboký, široký, s dobře klenutými řebry. Lopatky jsou osvalené a dobře položené. Záď je dost široká, svalnatá a mírně skloněná. Srst má jemnou a mněnou, pěkná je i hříva a ocas. Končetiny jsou suché, jemné, pevné s výraznými klouby a šlachami. Postavení končetin nebývá vždy pravidelné. Často vidíme delší spěnky, kravské postoje apod. Kopyta jsou malé, ale pevné a kvalitní. Chůze arabů je lehká, pružná, žívá a vytrvalá. V klusu nosí ocas vysoko zvednutý a zahnutý do pěkného oblouku. Barva arabských koní bývá různá-chovají se většinou bělouši, ryzáci, také hnědáci a vraníci. Arabský kůň je mírný při pohybu živý, přitom však chápavý a dá se lehce ovládat. Arabi mají velmi dobrou konstituci, jsou tvrdí, vytrvalí a rychlí. Dobře zužitkují krmivo, jsou skromní a nenároční. Výkonnost arabského plnokrevníka hodnotíme hlavně pod sedlem, kde vyniká vytrvalostí, rychlostí a obratností.
Chovali se v SSSR, v Polsku-hřebčíně Janow Podloskom,Michalow, v Maďarsku- v Blabolně, ve Francii, Itálii, Španělsku, Bulharsku, Německu, Velké Británii a na Slovensku-Topoľčianky.

Arabský polokrevník AR ½ , OR ½
Toto je označení pro potomka arabského plnokrevníka skříženého s původním domácím teplokrevním koněm. V současné době se u nás chovají polokrevní arabi ve kmenech  Shagya
Dahoman
Gidran Axor

Nejrozšířenější je kmen Shagya, který má svůj původ v Maďarském hřebčíně Bábolna. Byl tam dovezený originální arabský hřebec Shagya Uliah, zakoupený v Sýrii. Byl medový bělouš. Tento kmen vyniká velkou výkonností, tvrdostí, vytrvalostí, dostatečnou mohutností, ušlechtilostí a představují u nás nejvydařenější typ araba.
Další významný arabský kmen Dahoman pochází také z Bábolny. Založený originálním arabským plnokrevním hřebcem Dahoman-hnědák. Dahomani představují dobrý tip mohutného a dost ušlechtilého araba, většinou hnědé barvy.
Kmen Gidran byl založený originálním arabským plnokrevním hřebcem Gidran-ryzák.

Další kmeny : Tobrok
                          Orestes
                          Gazal
                          Sahib
                          Dahoman
                          Jussuf
                          Kasr El Nil
                          El Bedavi
Žádné komentáře
 
Snad vám stránky pomohly více poznat tohle plemeno.